Marta Zagorsekova

Slovakia

phone, fax:
e-mail: marta.zagorsekova@fpvmv.umb.sk
Web (CV, publications, ...):